با من بمان

عاشقانه. ......
بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .

نوشته شده در  یکشنبه 1393/02/21ساعت 15:58  توسط uosef  | 


بدتــــرین درد مــردن نیست


دل بستــن به کسیست


کــــه سهـــم تو نیــستau12mp19pb223nkn2sd.jpg

نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/27ساعت 18:53  توسط uosef  | 

Naghmehsara.ir (6)

دیشب که باران آمد…
میخواستم سراغت را بگیرم!
اما..
خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم,
باز زیر چتر دیگرانی…

نوشته شده در  جمعه 1392/11/11ساعت 12:4  توسط uosef  | 

normal_عکس عاشقانه 80

من عاشـــــــــق نیستم!

فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم…

مثل اینکه تـــــــــب کند گــــــــرم و ســـــــــرد میشود

توی سیــــــــنه ام چـــــــــنگ می زند آب میشود…

نوشته شده در  جمعه 1392/11/11ساعت 11:45  توسط uosef  | 

naghmehsara.ir

 

خوب که فکر می کنم …

می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار …

بیشتر میچسبد …

تـــــا …

عاشقانه های این عاشق های تو خالی !

نوشته شده در  جمعه 1392/11/11ساعت 9:48  توسط uosef  | 

naghmehsara.ir07

 

متــــــــاسفم…

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را….

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….

نوشته شده در  جمعه 1392/11/11ساعت 9:46  توسط uosef  |