با من بمان

عاشقانه. ......

آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم” یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را … بهشان خرده نگیرید !
این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد ، مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی ، میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی …
آزارت نمیدهد ، دلت را نمیشکند …
به هر دری میزند که با تو باشد !

نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/26ساعت 15:27  توسط uosef  | 

یواشکی هایمـآن را خیلی دوست دارم...

جایی که فقط منم و " تــــو " و

خدایی که شاهدِ عشقمـآن است

نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/14ساعت 17:13  توسط uosef  | بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .

نوشته شده در  یکشنبه 1393/02/21ساعت 15:58  توسط uosef  | 


بدتــــرین درد مــردن نیست


دل بستــن به کسیست


کــــه سهـــم تو نیــستau12mp19pb223nkn2sd.jpg

نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/27ساعت 18:53  توسط uosef  | 

Naghmehsara.ir (6)

دیشب که باران آمد…
میخواستم سراغت را بگیرم!
اما..
خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم,
باز زیر چتر دیگرانی…

نوشته شده در  جمعه 1392/11/11ساعت 12:4  توسط uosef  | 

normal_عکس عاشقانه 80

من عاشـــــــــق نیستم!

فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم…

مثل اینکه تـــــــــب کند گــــــــرم و ســـــــــرد میشود

توی سیــــــــنه ام چـــــــــنگ می زند آب میشود…

نوشته شده در  جمعه 1392/11/11ساعت 11:45  توسط uosef  |